Amphora FinancieelDe kleine lettertjes

Alweer een juridisch praatje. Soms is dat praatje nodig, belangrijk of zelfs noodzakelijk. Nu is zo’n moment. In de blogpost van 14 april 2018 is eerder aandacht besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei a.s. door de overheid gehandhaafd zal worden. Daarin kunt u onder meer lezen wat een persoonsgegeven is en wat onder ‘verwerking’ wordt verstaan. De diverse rechten van cliënten en plichten van bedrijven en organisaties op privacygebied zijn door de regeling uitgebreid en dat heeft (ook) gevolgen voor onze bedrijfsvoering.

De AVG is best ingewikkeld. Wat verwachten wij van u als cliënt? Nog helemaal niets! Leun achterover en lees de blogposts en onze privacyverklaring, zodat de puzzelstukjes van de AVG beter op hun plaats vallen. Lees daarna – zo u dat wilt – de nieuwe artikelen in de algemene voorwaarden. Let tot slot op uw (digitale) brievenbus voor de komst van een belangrijke brief met bijlage van ons en reageer vervolgens na ontvangst!

Welke gevolgen heeft de AVG?
Een administratiekantoor zoals Amphora Financieel verwerkt nu eenmaal in het kader van zijn diensten persoonsgegevens van cliënten. Het is onlosmakelijk verbonden aan onze dienstverlening. Wij kunnen natuurlijk niet een anonieme aangifte voor iemand doen of u niet bellen of een email sturen voor zakelijk overleg.

Deze Europese verordening bepaalt, dat onze cliënten helder en duidelijk geïnformeerd worden over hun rechten en de plichten van Amphora Financieel. Amphora Financieel wil uiteraard AVG proof zijn en iedereen die daarbij enige betrokkenheid heeft goed informeren.

Wij hebben op diverse manieren invulling gegeven aan de AVG of zijn daar mee bezig:
– door diverse blogposts te schrijven over de AVG en Amphora Financieel;
– door onze privacyverklaring te publiceren op de website;
– door de algemene voorwaarden aan te passen in verband met de AVG;
– door straks cliënten schriftelijk in te lichten over de AVG en wat dat betekent voor Amphora Financieel;
– door straks cliënten te vragen om hun toestemming te geven voor diverse, uitgesplitste doelen inzake de verwerking van hun persoonsgegevens;

U leest het goed: de algemene voorwaarden – de kleine lettertjes – van Amphora Financieel zijn in verband met de AVG ook aangepast. Wat verandert er precies?

Aan de algemene voorwaarden zijn een zestal artikelen toegevoegd, die vertellen op welke manieren Amphora Financieel persoonsgegevens van cliënten gebruikt en welke rechten een cliënt daarbij heeft. De zorgplicht van Amphora Financieel is ook  daarin opgenomen.

artikel 21: Privacyverklaring;
artikel 22: Toestemming;
artikel 23: Rechten van de opdrachtgever op basis van de AVG;
artikel 24: Verwerkingsovereenkomsten;
artikel 25: Zorgplicht opdrachtnemer gegevensbescherming;
artikel 26: Bewaartermijnen persoonsgegevens.

Wat artikel 22 betreft: U ontvangt binnenkort een brief of email van ons met in de bijlage een toestemmingsformulier in verband met artikel 22. Helpt u ons dan om Amphora Financieel AVG proof te maken door de toestemmingsvragen te beantwoorden en het formulier ondertekend en gedateerd aan ons terug te sturen? Dank!

In onze privacyverklaring staat meer achtergrondinformatie over onze bedrijfsvoering en de AVG. Wanneer er vragen, suggesties of opmerkingen zijn over de (aangepaste) algemene voorwaarden, de privacyverklaring van Amphora Financieel of anders,  neem dan contact met ons op!

Contact

Amphora Financieel
Zeeruststraat 114
2584 BZ Den Haag

Tel 06-15833403

E-mail info@amphorafinancieel.nl


Vrijblijvende afspraak of prijsopgaaf

Wij hopen ook u als cliënt te ontvangen bij Amphora Financieel. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. U hoort dan uitgebreid wat wij in uw specifieke geval kunnen betekenen en wat precies de kosten zijn. Bijna al onze cliënten komen via mond tot mond reclame, daar is Amphora Financieel erg trots op!